Ouderbetrokkenheid

Kinderen, ouders en leerkrachten vormen samen onze school. Wij zien ouders als educatief partners van onze school. Als u als ouder actief betrokken bent, heeft dit een positieve invloed op de prestaties van uw kind. U bent voor ons in de eerste plaats ouder van uw kind. Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen ouders en school. Wij willen samen met u aan deze goede relatie werken.  

Social community

Ouders zijn verder op vele manieren betrokken bij onze school. Als ouder neemt u deel aan onze 'social community' (uitspraak van Helen Parkhurst, grondlegster van het Dalton onderwijs). Wij zien ouders graag. Ouders ondersteunen onze school op allerlei manieren. Door mee te praten over schoolbeleid (medezeggenschapsraad), door leuke activiteiten te organiseren voor kinderen en ouders (oudercommissie), door te helpen tijdens projecten, creamiddagen. Door gastlessen te geven. Door onze kinderen te begeleiden tijdens uitstapjes. Door onderwijsondersteunende activiteiten uit te voeren (kopiëren, opruimen, etc.).

Wij zijn op onze school met alle vormen van betrokkenheid, klein of groot, zichtbaar of niet zo zichtbaar, heel erg blij. 

Betrokken ouders

Veel ouders zijn op onze school betrokken bij allerlei activiteiten binnen de school. Te denken valt aan hulpouders bij sporttrainingen, ouders die helpen tijdens de creamiddagen, etc. Ouders kunnen ook lid worden van de oudercommissie (OR) of van de medezeggenschapsraad (MR).

 

 

 

 

Oudercommissie

De oudercommissie heeft als doel allerlei leuke activiteiten te organiseren voor kinderen (en ouders). Te denken valt aan het organiseren van een startactiviteit aan het begin van het schooljaar, het organiseren van allerlei activiteiten rondom de komst van Sinterklaas op school, het meehelpen tijdens de Kerstviering, het organiseren van een fancy fair. U kunt de secretaris van onze oudercommissie bereiken via het volgende emailadres: orichthus@pcboapeldoorn.nl. Twee leerkrachten van het team denken mee binnen de oudercommissie.

 

Medezeggenschapsraad

De ouders van de medezeggenschapsraad houden zich samen met een afvaardiging vanuit het schoolteam bezig met beleidsmatige zaken. Te denken valt aan het meedenken over de jaarplanning, onze buitenschoolse opvang, de inzet van de financiële middelen voor de school. U kunt de secretaris van de medezeggenschapsraad bereiken via het volgende emailadres: mrichthus@pcboapeldoorn.nl.