Voorstellen schoolmaatschappelijk werker

Beste ouders/verzorgers,

 

Mijn naam is Gerda Hakkers en ik ben dit schooljaar ook weer als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan het Ichthus.

Elke maandagmiddag ben ik op school aanwezig en houd ik tussen 14.00-15.00 uur een spreekuur.

U bent hier van harte welkom!

Tijdens dit spreekuur kunt u zonder afspraak binnenlopen of mij  bellen. U kunt ook vooraf laten weten dat u langs wilt komen (via de leerkracht of door mij te bellen, te appen of te mailen). 

Wanneer naar het schoolmaatschappelijk werk?
Soms maak je je als ouder/verzorger zorgen over je kind. Dan kun je daar altijd over praten met iemand op school, zoals de leerkracht of de intern begeleider, maar je kunt ook in gesprek gaan met de schoolmaatschappelijk werker.

Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de opvoeding en/of ontwikkeling van je kind. Of je maakt je zorgen over het gedrag: je kind is lusteloos of juist overactief; of heeft moeite met het aangaan van contacten met leeftijdsgenoten of bijvoorbeeld pesten.
Ook kun je bij mij terecht met vragen over echtscheiding, financiën, sporten en/of activiteiten in de wijk.

Ik luister naar uw verhaal, ik kan u tips geven, of met u meedenken en helpen zoeken naar een passende oplossing.

Schoolmaatschappelijk werk is vrijwillig en u kunt er ook zelf weer mee stoppen. De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. 

Alleen met uw toestemming praten wij met anderen over uw vraag. Het is wel fijn, wanneer school weet dat er contact is met ons, maar niet automatisch wat wij precies bespreken.

Ik ben rechtstreeks bereikbaar of via de leerkracht of de intern begeleider.

                                                                             

Graag tot ziens!

 

Gerda Hakkers