Ichthus VVTO school

Sinds schooljaar 2015 - 2016 wordt er op PC Daltonschool Ichthus aan alle groepen 1 uur Engelse les gegeven. Wij werken met de methodes I Pockets en Our Discovery Island en gaan op voor het Early Bird certificate. Het team volgt een intensieve scholing om alle leerlingen op Cambridge English niveau de Engelse taak aan te leren. 

Aandacht voor de Engelse taal geeft ook een stimulans aan de taalbeheersing in het Nederlands.