Wat mag u van PCBO scholen verwachten?

De PCBO scholen hebben veel overeenkomsten. Essentieel is dat je kind centraal staat. Uw kind wordt herkend en erkend. Uw kind wordt gezien, zoals het is met al zijn talenten, zijn gedachten, gevoelens en gedrag. Hoe we daar concreet mee omgaan, kunt u hieronder lezen. We geven uitleg over onze werkwijze aan de hand van onderwerpen die u als ouder belangrijk vindt.

U wilt dat

Uw kind ‘voelt’ zich veilig in een prettige sfeer waar iedereen zichzelf mag zijn. Een omgeving, waar pesten zo veel mogelijk wordt voorkomen en als het wel gebeurt bespreekbaar is en wordt opgelost. U wilt graag structuur en een dagritme dat uw kind duidelijkheid geeft.  Wij werken daarom met gedragsregels en een veiligheidsplan. Maar nog belangrijker is onze continue aandacht voor uw kind als individu en als deelnemer van de groep.

U wilt dat uw kind voldoende aandacht krijgt.

De meeste ouders vinden aandacht voor hun kind op school belangrijk. Aandacht, zodat uw kind op zijn eigen niveau veel kan leren. Maar ook persoonlijke interesse voor uw kind. Binnen een klas met uiteenlopende verschillen tussen kinderen, is het belangrijk dat de leerkracht uw kind ziet en kent. Als uw kind bijvoorbeeld iets wil vertellen, krijgt het daarvoor de ruimte.

Als ouder bent u ervaringsdeskundige en kunt u goed aangeven welke aandacht uw kind nodig heeft.  Onze scholen, waar sprake is van goede communicatie tussen ouders en leerkracht, scoren dan ook hoog op tevredenheid.

 

U wilt dat uw kind zijn talenten gebruikt.

Ieder kind heeft een talent, waarin het uitblinkt. De één kan goed rekenen, de ander samenwerken, sporten of tekenen. Een goede leerkracht  creëert een omgeving, waarin uw kind wordt uitgedaagd om zijn talenten te ontdekken. En geeft ruimte voor initiatief. Door deze aandacht voor talentontwikkeling, leert uw kind zijn eigen kwaliteiten kennen en die van anderen respecteren. Dit geeft uw kind zelfvertrouwen.

U wilt dat uw kind les krijgt van bevlogen mensen

Als ouder ziet u graag een professionele leerkracht die dat uit uw kind haalt uit, wat er in zit.

Leraren zijn immers onderwijsprofessionals. Zij kennen de sterke en minder sterke kanten van uw kind als leerling en zijn bekend met uw kind en zijn onderwijsbehoeften. Daarnaast is een goede leraar zich bewust van zijn rol als aanspreekpunt en informatiebron voor u als ouder over uw kind. Daarom vinden wij een goed contact met ouders heel belangrijk.

Bij onze bevlogen leerkrachten is er een prettige sfeer in de klas.

U wilt dat uw kind blij thuiskomt

Met als gevolg dat u als ouder kunt genieten van uw kind. Een blij kind heeft zelfvertrouwen, is gemotiveerd, kan én wil presteren. Uw kind komt thuis en laat trots zijn werkje zien en vertelt wat het heeft geleerd.

U wilt dat uw kind structuur krijgt

Duidelijkheid en structuur geven houvast en rust bij kinderen. De schooldag is voorspelbaar. Onze leerkrachten zorgen voor een prettig en gezond dagritme. Er is veel vrijheid, maar er zijn ook regels die consequent en rechtvaardig worden toegepast. Zo ontstaat er ruimte om afspraken te maken. Uw kind leert om zijn taken te plannen, samen te werken en om te gaan met keuzes. Uw kind wordt zelfstandig en leert eigen verantwoordelijkheid nemen.

Op een basisschool met structuur krijgt uw kind de tijd om in zijn eigen tempo steeds meer eigen keuzes te maken. Daarmee bereiden we kinderen voor op de huidige, complexe samenleving met vreselijk veel keuzemogelijkheden.

 

Samen het verschil maken

PCBO staat voor duidelijke normen en waarden, voor leerprestatiegericht onderwijs en voor een brede ontwikkeling van het kind. PCBO zet het kind centraal en wordt gekenmerkt door haar levensbeschouwelijke identiteit.

Bekijk de inspirerende film over hoe wij bij PCBO Apeldoorn 'Samen het verschil maken'