Sociale veiligheid: Kanjertraining

Op PCBO ‘Ichthus’ willen wij dat iedereen zich veilig voelt. Om dat te bevorderen zijn er op onze school een aantal afspraken gemaakt over hoe wij met elkaar om willen gaan. Wij gebruiken de Kanjertraining als preventief programma. Mocht de veiligheid in het geding zijn, dan volgen wij het protocol ‘Veiligheid’ dat in 2015 samen met leerkrachten, kinderen en ouders tot stand is gekomen. De leerkracht en de directeur, kind en ouders hebben samen een belangrijke taak als het gaat om het creëren van een veilig schoolklimaat. Naast het hanteren van de Kanjertaal willen wij door de inzet van leerling mediators (opgeleid en gecertificeerd) de veiligheid op PCBO ‘Ichthus’ positief beïnvloeden. Op deze wijze delen wij de verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat en werken wij met onze kinderen samen om een fijne sfeer voor klein en groot te bewerkstelligen op onze school. De veiligheid op PCBO ‘Ichthus’ wordt gewaarborgd door:

 

Kanjertraining

Alle leerlingen krijgen Kanjertraining op Ichthus. Alle leerkrachten van onze school zijn opgeleid tot ‘Kanjertrainer’. De Kanjertraining is een door OCenW goedbevonden anti-pest programma.

Wat zijn de uitgangspunten van de Kanjertraining? Kinderen hebben een denkbeeldige ‘pet’ op. Die pet typeert het gedrag. Heeft de leerling bijvoorbeeld de zwarte ‘pet op, dan vertoont het kind dominant gedrag. De rode ‘pet’ staat voor het constant grappen maken ten koste van een ander. De gele ‘pet‘ staat voor kwetsbaar gedrag en de witte ‘pet ‘staat voor ‘Kanjer’ gedrag.

Onze ‘Kanjer’ is een leerling die in balans is. Het is een leerling die zich op een positieve manier staande weet te houden en bereid is anderen te helpen. Kanjertraining zorgt voor vertrouwen ,veiligheid rust en wederzijds respect.

Basisregels PCBO Apeldoorn

PCBO Apeldoorn, de stichting waar onze school toe behoort, heeft een aantal basisregels opgesteld, die gelden voor al onze kinderen:

• Wij gaan respectvol met elkaar om
• Wij zijn allemaal verschillend en dat mag
• Wij komen niet aan een ander, als die dat niet wil
• Wij praten met en niet over elkaar
• Wij lachen met en niet om elkaar
• Wij mogen op een goede manier boos zijn
• Wij doen er alles aan om problemen samen op te lossen
• Wij gaan zorgvuldig om met de spullen van een ander en van onszelf

Wij vragen van onze ouders en verzorgers, dat zij achter de uitgangspunten van de Kanjertraining staan en zich kunnen vinden in de algemene regels van onze stichting.