Menu

Voor ouders

Plezierig contact met ouders

We vinden het contact met ouders erg belangrijk; zij zijn immers de belangrijkste partners in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Naar ouders toe is er sprake van een laagdrempelige sfeer. Een goede communicatie en een intensief contact zijn hierbij van groot belang. We respecteren de diversiteit onder ouders en verwachten dat ook van ouders onderling. We vragen ouders de christelijke waarden van de school te respecteren.

praktisch

Praktische informatie

Benieuwd naar onze schooltijden en vakanties bijvoorbeeld? Alle praktische informatie voor ouders/verzorgers is hier te vinden. 

Praktische informatie

ouderparticipatie3

Ouderparticipatie

Een school kan niet zonder de leerlingen, maar een school kan ook niet zonder ouders. Samen hebben we een belangrijke rol in de opvoeding van de leerlingen. Wij hechten er daarom veel belang aan ouders te betrekken bij de diverse activiteiten op school.

Ouderparticipatie