Schoolkeuze

Het kiezen van een basisschool die past bij je kind, is een van de belangrijkste keuzes die je als ouders maakt. De onderwijsvisie van de school moet aansluiten bij wat jij belangrijk vindt. Dit menu item 'Schoolkeuze' geeft antwoorden op de eerste vragen die je waarschijnlijk hebt en die wij dan ook regelmatig van ouders krijgen.

Onderwijs van nu!

U staat er misschien tijdens het schoolkeuzeproces voor uw kind niet zo bij stil. Maar het onderwijs van nu is sterk veranderd. Klassikaal lesgeven is allang niet meer standaard. Zo heeft ICT heeft zijn intrede gedaan in het onderwijs, het krijtbord is bijvoorbeeld vervangen door een digibord. 

Basisscholen bieden kinderen in de breedte ook veel meer aan dan vroeger. Elke school legt daarbij accenten op andere vakgebieden. Ook PC Daltonschool Ichthus maakt hierin keuzes en geeft prioriteiten aan. Het gaat hierbij om o.a. het opvoedkundig klimaat van de school, hoe het onderwijs er uit ziet, hoe de sfeer is of hoe de school zich opstelt ten opzichte van de maatschappij en u als ouders. 

 

Verschillen in accenten kunnen liggen op vlakken als: 

 • Taal  
 • Vreemde talen onderwijs
 • Hoogbegaafdheid  
 • Cultuur 
 • Sport en bewegen
 • Techniek 
 • Filosoferen  
 • Talentontwikkeling 
 • Wereldgerichtheid 
 • Prestatiegerichtheid 
 • Geloofsovertuiging 
 • Mediawijsheid 
 • Natuur en Duurzaamheid
Meer over ons onderwijs