Menu

Onze visie en Dalton kernwaarden

DSCF5582 lowres

Onze visie

De kinderen van PC Daltonschool Ichthus vormen een zee aan talent. Talenten die de kinderen van Ichthus straks in de  samenleving kunnen inzetten, om de wereld, waarin zij leven, te vormen en te verbeteren. De ouders van onze kinderen zijn afkomstig uit meer dan 30 landen verspreid over hele wereld. Om samen te kunnen spelen en werken moeten wij wel op zoek naar dat wat ons met elkaar verbindt. 

Dit doen wij binnen een positieve en stimulerende leeromgeving. We kijken hierin naar het kind als geheel: hart, handen, hoofd. 

Dalton kernwaarden

Verantwoordelijkheid en vrijheid in gebondenheid

Elke school heeft natuurlijk regels. Die van ons ook. Maar binnen deze regels krijgen wij veel ruimte om te ontdekken wie we zelf zijn en wat we kunnen. We noemen dat vrijheid in gebondenheid. Je krijgt vrijheid om zelf je taakwerk te kiezen en te maken op het plekje dat jij het fijnst vindt, maar er zijn wel regels. Die regels zijn de ‘gebondenheid’. Ook leren we dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen keuzes. Elke keus die we maken, heeft namelijk een gevolg. Door zo te werken leren we dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen werk, en dat we al heel veel zelf kunnen.

Zelfstandigheid

Op onze school is elk kind uniek. We hebben allemaal een eigen manier waarop we het best leren. Onze leerkrachten helpen ons daarbij. Ze willen graag dat wij onze eigen talenten zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom werken we veel zelfstandig en moeten we een probleem eerst proberen zelf op te lossen. Als dat niet lukt, mogen we natuurlijk altijd hulp vragen aan je leerkracht of nog beter, aan de kinderen in je groep. Het is handig om zelf problemen te leren oplossen. Zo kunnen we dat ook als we later grote mensen zijn.

Samenwerken

Samenwerken is op onze school een belangrijk woord. Wij zijn vormen met onze leerkrachten en ouders één team, waarin we veel van elkaar leren en goed naar elkaar luisteren. Daarbij is het belangrijk dat we de ander altijd de ruimte geven om te vertellen hoe hij of zij iets ziet. Soms is het ook nodig om elkaar te helpen. Iedereen heeft andere talenten. Door elkaar te helpen, leren we weer van elkaar.

 

Effectiviteit en doelmatigheid

Net als op andere scholen, wordt er op De Ichthus hard gewerkt. Door goed te kiezen en te plannen mogen wij tijdens het zelfstandig werken onze eigen tijd indelen. En als je zelf kiest, is dat altijd een goede keuze, zeggen onze leerkrachten altijd. Samen met onze leerkrachten leren we hoe we zo goed mogelijk een bepaald doel kunnen halen. In Daltontaal noemen we dit ‘effectiviteit en doelmatigheid’.

Reflectie

We doen heel veel op een dag. Af en toe is het goed om ook eens rustig te kijken wat je allemaal hebt gedaan en hoe dat is gegaan. Dat noemen ze hier reflecteren. Het is alsof je jezelf in de spiegel ziet. Soms doen we dat alleen of met een maatje. Soms reflecteren we met zijn allen met onze leerkracht. En weet je, die vraagt ons ook wel eens of het beter of anders kan. En dat mag je dan op onze school gewoon zeggen. Ook onze leerkracht leert er iedere dag nog iets bij.

 

Zo kijken we aan tegen...

Identiteit

Ieder mens is uniek en mag zich persoonlijk ontwikkelen. Geïnspireerd door het christelijk geloof willen wij kinderen normen en waarden over brengen die de jonge mens in wording vormen. Tolerantie en wederzijds respect zijn een voorbeeld van deze waarden. Er is ruimte en aandacht voor andersdenkenden, andere culturen en religies. De Ichthus is een open school die iedereen die deel uitmaakt van Gods schepping welkom heet. Ons doel is bruggen te bouwen.

Ouders

Wij willen met de ouders van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een educatief partnerschap aan gaan. Ouders en school moeten er op uit zijn om elkaar wederzijds te ondersteunen. Deze manier van werken veronderstelt dat onze school en de ouders een gemeenschap vormen en bepaalde doelen die te maken hebben met vorming, opvoeding en identiteit delen.

Onderwijs

Ieder kind zien wij als een geschenk, ieder kind is voor ons uniek.  Naar onze mening beschikt ieder kind over een veelheid aan talenten. Onze visie op onderwijs is groots dromen en denken en, vertaalt naar de dagelijkse situatie in de groep, klein doen.

Dalton

Helen Parkhurst wilde de opvoeding in samenhang brengen met de eisen die de maatschappij stelt. In haar ogen heeft de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. Zij bedoelt hiermee, mensen die zelfverzekerd zijn, zelfvertrouwen hebben, met een vooruitziende blik keuzes kunnen maken en plannen kunnen ontwerpen. De wereld heeft ‘mensen zonder vrees’ nodig.

Veiligheid

Onze kinderen en leerkrachten kunnen zich alleen ontwikkelen, wanneer er op onze school een sfeer is van wederzijds respect en vertrouwen. Iedereen moet zich veilig en geaccepteerd voelen op onze school. Die veiligheid en acceptatie creëer je samen.

Samenleving en toekomst

Onze school staat midden in de samenleving. Wij voelen ons verbonden met de wijk waarin wij gevestigd zijn. Wij leven in een tijd van veranderingen. Daarom willen wij als schoolteam samen met onze kinderen en ouders met open blik kijken naar onze toekomstige maatschappij. Wij willen samen met hen nadenken en bepalen hoe wij op de juiste manier kunnen anticiperen op al deze ontwikkelingen en veranderingen. Samen maken wij immers ‘het verschil’.