Aanmelden

Voor het eerst naar de basisschool. 

Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! 
Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk.  
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.  

Bij deze manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur 

 

Voorrang 
Om ervoor te zorgen dat uw kind naar een school in de buurt kan, heeft elk kind in de gemeente Apeldoorn op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang. 

Wanneer u op de website www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. 
U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet. 
 

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool? 
Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2019 en 31 augustus 2020 kunnen hun zoon of dochter bij ons aanmelden. (NB. Jongere kinderen kunnen nog niet worden aangemeld.) 
In oktober 2022 is naar deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier verstuurd. Als onze school uw eerste voorkeur is, levert u het aanmeldformulier bij ons in.  

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl 

Hieronder staat op welke datum het aanmeldformulier uiterlijk ingeleverd moet zijn. 

 

Geboortedatum kind 

Aanmeldperiode en sluitingsdatum 

1 september 2019 t/m 31 december 2019 

20 oktober t/m 9 februari 2023 

1 januari 2020 t/m 30 april 2020 

20 oktober 2022 t/m 4 april 2023 

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020 

20 oktober 2022 t/m 3 oktober 2023 

 

Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat. 

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben. 

 

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden! 
Ook als u in het verleden uw kind al bij ons had aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Dit geldt ook voor kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben. Zij hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.  
Wanneer u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u deze verzilveren tot de onderstaande datum. Lever in dat geval bij uw aanmeldformulier het bewijs van de toezegging in. Alleen als u dit uiterlijk doet op de sluitingsdatum die voor u geldt (zie hieronder), bent u verzekerd van de plaats op onze school.  

 

Geboortedatum kind 

Sluitingsdatum voor verzilveren toezegging 

1 september 2019 t/m 31 december 2019 

t/m 15 december 2022 

1 januari 2020 t/m 30 april 2020 

t/m 1 februari 2023 

1 mei 2020 t/m 31 augustus 2020 

t/m 10 mei 2023 

 
Een plaats op de basisschool 
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.  

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.  
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst. 
Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding. 
 
 

Toewijzen van de plaatsen  
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.  
 
Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:  
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier een plaatsgarantie.  
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.  
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.  
 
Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:  
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur. 
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.  
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn 

 

Definitieve inschrijving 
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief. 

 

Geen aanmeldformulier? 

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl  
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren. 

Informatie over het toelatingsbeleid 
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.  
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:  
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl  
T: 055 – 206 2299 

https://www.bladerpdf.nl/toelatingsbeleid/apeldoorn/ 

https://www.bladerpdf.nl/toelatingsbeleid/apeldoorn/UK/  

 

 

We gaan graag met u in gesprek

Nog niet met ons kennisgemaakt? 

Aanmelden op onze school kan niet digitaal. Graag ontmoeten wij u namelijk eerst om antwoord te kunnen geven op eventuele vragen maar ook om onze school, de onderwijsvisie en een aantal praktische zaken met u te bespreken. Daarna volgt een tweede afspraak specifiek voor aanmelden 

 

Afspraak voor aanmelden maken. 

Heeft u al wel met ons kennis gemaakt, dan kunt u nu contact met ons via telefoon of het contactformulier voor een tweede afspraak. Voorafgaand aan deze afspraak ontvangt u een aanmeldformulier die u volledig ingevuld, met handtekening van beide ouders, mee kunt nemen naar het gesprek. 

Binnen enkele weken na dit aanmeldgesprek ontvangt u van de school een bevestiging van inschrijving per post.  

Naar het contactformulier