Menu

Praktische info

Schooltijden

Schooltijden

Op Ichthus werken we met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De deur gaat om 08.15 open, zodat je je kind rustig naar binnen kunt brengen.

Schooltijden groep 1-2
Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00

 

Schooltijden groep 3-4
Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00

 

Schooltijden groep 5-8
Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 14.30

Verlof aanvragen en ziekmelden

In Nederland zijn alle kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig. Ook voor verlof van kinderen op 4-jarige leeftijd verzoeken wij je het verlof aan te vragen (ter kennisgeving). Hiermee kunnen wij op een juiste manier afwezigheid registreren. Verlof moet je 6 weken van tevoren aanvragen bij de directie van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directie dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Verlofaanvraagformulier 

Ziekmelden
Is een kind ziek, dan kunnen ouders dit voor 8.15 uur telefonisch doorgeven. 

 

parro logo resized

Parro

We onderhouden graag goed contact met de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Daarvoor gebruiken we Parro, een gebruiksvriendelijk en veilig online communicatieplatform. Hierop delen we bijvoorbeeld activiteiten die op de planning staan of het regelen daarvan, zoals de 10-minutengesprekken. Maar je kunt er bijvoorbeeld ook foto’s van een schoolreisje vinden. Wanneer je kind is aangemeld, dan krijg je toegang tot Parro.

Klik hier om in te loggen

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Onderwijs is gratis. Om extra activiteiten te organiseren waarvoor wij geen vergoeding krijgen van de overheid, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage voor onze school.

Schoolvakanties 2023-2024

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie 14 oktober tot en met 22 oktober
Kerstvakantie 23 december tot en met 7 januari
Voorjaarsvakantie 17 februari tot en met 25 februari
Goede Vrijdag 29 maart
Paasmaandag 1 april
Meivakantie 27 april tot en met 12 mei
Hemelvaart donderdag en vrijdag 9 en 10 mei (valt in de meivakantie)
Pinksterweekend 19 en 20 mei
Zomervakantie 13 juli tot en met 25 augustus

Extra vrije dagen/studiedagen

Woensdag 22 november Studiedag, alle leerlingen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 22 december Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij
Vrijdag 16 februari Studiedag, alle leerlingen zijn de hele dag vrij
Dinsdag 2 april Studiedag
Woensdag 19 juni Studiedag, alle leerlingen zijn de hele dag vrij
Vrijdag 12 juli Alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij

 

Je kind aanmelden op onze school?

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van PCBO Apeldoorn, de Veluwse Onderwijsgroep en Leerplein055 de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Hierdoor heeft elk kind in Apeldoorn onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Aanmelden