De school

I kept my feet on the ground and my head out of the clouds (most of the time ...) Helen Parkhurst, 1887 - 1973

De tijd op de basisschool vormt een basis voor de rest van het leven van uw kind. Hoe het leert. Hoe het denkt. Hoe het speelt. Hoe het droomt. Waar het in gelooft.

Wij vinden dat ieder kind moet kunnen terugkijken op een fijne basisschooltijd. Een tijd die een leven lang bij blijft. 

Plusgroep De Diepzee

Sinds schooljaar 2012 - 2013 heeft PC Daltonschool Ichthus een eigen plusgroep genaamd De Diepzee. Samen met onze meerbegaafdenspecialist juf Mieneke van der Lubbe duiken de kinderen van de Diepzee onder in allerlei spannende activiteiten en vakken. De leerlingen voeren proefjes uit. Leren de Spaanse taal. Kraken wiskundige vraagstukken. En filosoferen er met elkaar op los. Ook kleuters die wat extra uitdaging aankunnen mogen meezwemmen met de Diepzee. Deze groep heet De Snorkels. Ook in de groepen is er aandacht voor het kind dat meer aan kan. Ieder kind kan bij ons zich optimaal ontwikkelen. Er is aandacht en ruimte voor alle talenten.

 

Passend onderwijs

Passend Onderwijs streeft ernaar dat ieder kind onderwijs op maat kan krijgen in de eigen woonomgeving.
Binnen Passend Onderwijs is een aantal zaken centraal geregeld.
Experts van andere vakgebieden ondersteunen de scholen.

Lees meer