‘Als een vis in het water; een zee aan talent’

De kinderen van PC Daltonschool vormen een zee aan talent. Talenten die de kinderen van Ichthus straks in de samenleving kunnen gaan inzetten, om de wereld, waarin zij leven, te vormen en te verbeteren.

De naam ‘Ichthus’ heeft twee betekenissen: De eerste is ‘vis’, een oud christelijk symbool. Ons symbool is terug te vinden als kunstwerk in onze schooltuin. Het kunstwerk is gemaakt door de Apeldoornse kunstenaar Harry Meek (1922 – 2012) en staat bij de vijver. Het beeld stelt de vis voor die Jona terugbrengt aan land. (Jona 2:10).De tweede betekenis van ‘Ichthus’ stamt uit het Grieks: Iesous Christos Theou Huios Soter, wat betekent: Jezus Christus, Zoon van God, (van de mensen).

 

Onze visie

Onze vis is groot en krachtig. Hij voelt zich in alle zeven wereldzeeën thuis. Zijn gekleurde schubben verwijzen naar onze ‘veelkleurigheid’, het samengaan van zoveel culturen op onze school is iets waar wij enorm trots op zijn. De ouders van onze kinderen zijn afkomstig uit meer dan 30 landen verspreid over hele wereld. Om samen te kunnen spelen en werken moeten wij wel op zoek naar dat wat ons met elkaar verbindt. En dat wat ons verbindt is veel krachtiger, dan onze onderlinge verschillen. Het verhaal van Jona geeft ons houvast. Welke opdracht je ook krijgt, welke weg je ook moet gaan, je kunt op God vertrouwen.  Hij behoedt je en geeft je weer vaste grond onder je voeten.

Visie over identiteit

Ieder mens is uniek en mag zich persoonlijk ontwikkelen. Geïnspireerd door het christelijk geloof willen wij kinderen normen en waarden over brengen die de jonge mens in wording vormen. Tolerantie en wederzijds respect zijn een voorbeeld van deze waarden. Er is ruimte en aandacht voor anders denkenden, andere culturen en religies. PCBO ‘Ichthus’ is een open school die iedereen die deel uitmaakt van Gods schepping welkom heet. Ons doel is bruggen te bouwen. 

Visie over ouders

Wij willen met de ouders van de aan onze zorg toevertrouwde kinderen een educatief partnerschap aan gaan. Ouders en school moeten er op uit zijn om elkaar wederzijds te ondersteunen. Deze manier van werken veronderstelt dat onze school en de ouders een gemeenschap vormen en bepaalde doelen aangaande vorming, opvoeding en identiteit delen. 

Visie op onderwijs

Ieder kind zien wij als een geschenk, ieder kind is voor ons uniek.  Naar onze mening beschikt ieder kind over een veelheid aan Onze visie op onderwijs is groots dromen en denken en, vertaalt naar de dagelijkse situatie in de groep,  klein doen. 

Visie op Dalton

Helen Parkhurst wilde de opvoeding in samenhang brengen met de eisen die de maatschappij stelt. In haar ogen heeft de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. Zij bedoelt hiermee, mensen die zelfverzekerd zijn, zelfvertrouwen hebben, met een vooruitziende blik keuzes kunnen maken en plannen kunnen ontwerpen. De wereld heeft ‘mensen zonder vrees’ nodig. 

Visie op veiligheid

Onze kinderen en leerkrachten kunnen zich alleen ontwikkelen, wanneer er op onze school een sfeer is van wederzijds respect en vertrouwen. Iedereen moet zich veilig en geaccepteerd voelen op onze school. Die veiligheid en acceptatie creëer je samen. 

Visie op samenleving en toekomst

Onze school staat midden in de samenleving. Wij voelen ons verbonden met de wijk waarin wij gevestigd zijn. 

Wij leven in een tijd van veranderingen. Daarom willen wij als schoolteam samen met onze kinderen en ouders met open blik kijken naar onze toekomstige maatschappij. Wij willen samen met hen nadenken en bepalen hoe wij op de juiste manier kunnen anticiperen op al deze ontwikkelingen en veranderingen. Samen maken wij immers ‘het verschil’.