Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

Schooltijden groep 1-2

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 1-2 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 12.00
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kunt brengen. 

Schooltijden groep 3-4

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 3 - 4 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat uw kind rustig naar binnen kan lopen.

Schooltijden groep 5-8

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. Kinderen vanaf groep 5 gaan het alle dagen tot 14.30 naar school. Alleen op de woensdagmiddag zijn zij eerder vrij. De schooltijden voor groep 5 - 8  zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 14.30 

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kan lopen. 

Schoolvakanties en margedagen

Schoolvakanties en vrije dagen:

Start schooljaar: 31 augustus 2020
Herfstvakantie: 17 oktober tot en met 25 oktober 2020
Vrije middag groep 5 t/m 8: 4 december 2020
Kerstvakantie: 18 december 2020 tot en met 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari tot en met 28 februari 2021
Goede vrijdag, Paas maandag: 2 april tot en met 5 april 2021
Meivakantie: 1 mei tot en met 14 mei 2021
Pinkster maandag: 24 mei 2021
Vrije middag groep 5 t/m 8: 16 juli 2021
Zomervakantie: 17 juli tot en met 29 augustus 2021

Marge(mid)dagen:

Studiemiddag kleuters: 26 januari 2021
Studiedag: 10 februari 2021
Studiedag: 1 maart 2021
Studiemiddag kleuters: 29 maart 2021

 

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €25,00

Daarvan bekostigen we:
- Allerlei activiteiten voor de kinderen
- Kerst
- Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De ouders betalen voor het schoolreisje, het kunst en cultuuruitje, en het eindkamp van groep 8.