Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

Schooltijden groep 1-2

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 1-2 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 12.00
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kunt brengen. 

Schooltijden groep 3-4

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 3 - 4 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat uw kind rustig naar binnen kan lopen.

Schooltijden groep 5-8

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. Kinderen vanaf groep 5 gaan het alle dagen tot 14.30 naar school. Alleen op de woensdagmiddag zijn zij eerder vrij. De schooltijden voor groep 5 - 8  zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 14.30 

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kan lopen. 

Schoolvakanties en margedagen

Schoolvakanties en vrije dagen:

Start schooljaar 22 augustus 2022 
Herfstvakantie: 24 oktober tot en met 30 oktober 2022
Margedag groep 1 t/m 4: 8 november 2022

Margedag groep 1 t/m 8: 23 december 2023

Kerstvakantie: 26 december 2022 tot en met 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari tot en met 5 maart 2023

Margedag groep 1 t/m8: 15 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023

Paas maandag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april tot en met 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Pinkster maandag: 29 mei 2023
Vrije middag groep 5 t/m 8: 7 juli 2023
Zomervakantie: 10 juli tot en met 21 augustus 2023

 

 

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €25,00

Daarvan bekostigen we:
- Allerlei activiteiten voor de kinderen
- Kerst
- Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De ouders betalen voor het schoolreisje, het kunst en cultuuruitje, en het eindkamp van groep 8.