Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

Schooltijden groep 1-2

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 1-2 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 12.00
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kunt brengen. 

Schooltijden groep 3-4

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 3 - 4 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat uw kind rustig naar binnen kan lopen.

Schooltijden groep 5-8

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. Kinderen vanaf groep 5 gaan het alle dagen tot 14.30 naar school. Alleen op de woensdagmiddag zijn zij eerder vrij. De schooltijden voor groep 5 - 8  zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 14.30 

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kan lopen. 

Schoolvakanties en margedagen

Schoolvakanties en vrije dagen:

Start schooljaar 30 augustus 2021 
Herfstvakantie: 18 oktober tot en met 22 oktober 2021
Vrije middag groep 5 t/m 8: 3 december 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari tot en met 4 maart 2022
Goede vrijdag, Paas maandag: 15 april en 18 april 2022
Meivakantie: 25 april tot en met 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 en 27 mei 2022
Pinkster maandag: 6 juni 2022
Vrije middag groep 5 t/m 8: 8 juli 2022
Zomervakantie: 11 juli tot en met 21 augustus 2022

Marge(mid)dagen:

Studiemiddag groep 1 t/m 8 vrij: 28 oktober 2021
Studiedag groep 1 t/m 8 vrij: 24 december 2021
Studiemiddag groep 1 t/m 8: 12 april 2022

 

Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €25,00

Daarvan bekostigen we:
- Allerlei activiteiten voor de kinderen
- Kerst
- Sinterklaas

Er zijn overige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
De ouders betalen voor het schoolreisje, het kunst en cultuuruitje, en het eindkamp van groep 8.