Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische informatie waaronder schooltijden en schoolvakanties. Bovendien kunt u hier verschillende documenten downloaden.

Schooltijden groep 1-2

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 1-2 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 12.00
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kunt brengen. 

Schooltijden groep 3-4

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. De schooltijden voor groep 3 - 4 zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 12.00

De deur gaat om 08.20 open, zodat uw kind rustig naar binnen kan lopen.

Schooltijden groep 5-8

Op PC Daltonschool wordt er gewerkt met een continurooster. Wij kiezen er heel bewust voor om onze jongste leerlingen wat minder schooluren te laten maken. Vandaar dat het aantal schooluren van onze kinderen in de loop van de jaren stap voor stap toe neemt. Kinderen vanaf groep 5 gaan het alle dagen tot 14.30 naar school. Alleen op de woensdagmiddag zijn zij eerder vrij. De schooltijden voor groep 5 - 8  zijn:

Maandag 08.30 - 14.30
Dinsdag 08.30 - 14.30
Woensdag 08.30 - 12.15
Donderdag 08.30 - 14.30
Vrijdag 08.30 - 14.30 

De deur gaat om 08.20 open, zodat u uw kind rustig naar binnen kan lopen. 

Schoolvakanties en margedagen

Schoolvakanties en vrije dagen:

Start schooljaar: 27 augustus 2018
Herfstvakantie: 20 oktober tot en met 28 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 23 februari tot en met 3 maart 2019
Paasweekend: 19 april tot en met 22 april 2019
Meivakantie: 23 april tot en met 5 mei 2019
Bevrijdingsdag: 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksterweekend: 9 juni tot en met 10 juni 2019
Zomervakantie: vanaf 20 juli 2019

Marge(mid)dagen:

Maandag 29 oktober 2018
Vrijdag 21 december 2018
Woensdag 9 januari 2019
Donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019
Maandag 25 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019

 

Ouderbijdrage

Onze oudercommissie is een zelfstandige stichting. De ouders van de oudercommissie organiseren samen met het team op onze school allerlei activiteiten voor de kinderen. Ook beheren zij ons oudercommissiefonds. In dit fonds wordt door ouders een vrijwillige ouderbijdrage gestort. Uit het fonds worden allerlei leuke activiteiten voor de kinderen betaald  die niet door de overheid worden bekostigd. Het gaat bijvoorbeeld om een afscheidscadeau voor groep 8 of een attentie voor de kinderen met Kerst. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage is voor schooljaar 2018 - 2019 vastgesteld op 25 euro per kind.