Onderwijs Dalton

Helen Parkhurst is geboren op 8 maart 1886 in het plaatsje Durand in Pepin County in de staat Wisconsin. Uit haar vroege jeugd is een bijzondere anekdote bekend. Op vijfjarige leeftijd kan Helen al zo goed lezen, dat ze gevraagd wordt om op de zomercursus van het l'epin County Teacher's Institute als studieobject haar kunsten te vertonen. Vanaf dat moment is ze er een regelmatige gast en staat het voor haar vast dat ze onderwijzeres wil worden. 

Helen Parkhurst

Helen Parkhurst (1886 - 1973) is de grondlegster van het hedendaagse Dalton onderwijs. Zij behaalt in 1904 haar high school-diploma en nog in hetzelfde jaar mag zij het elementair Teacher's Exam doen. Ze slaagt glansrijk en start vervolgens als jonge leerkracht van net zeventien jaar haar carrière op een eenmansschooltje in het naburige Waterville.

Helen Parkhurst ontdekt dat klassikaal onderwijs op haar eenmansschooltje niet mogelijk is. Zij spoort haar leerlingen aan om na een korte uitleg zelf aan het werk te gaan en elkaar te helpen.

De eerste grootschalige toepassing van haar onderwijsideeën vindt plaats in 1910 aan de Edison School in Tacoma, Washington. Ze geeft daar een jaar les. In datzelfde jaar presenteert Montessori in New York haar methode. Parkhurst besluit studieverlof te nemen om zich in het Montessori-onderwijs te verdiepen. De kennismaking met Maria Montessori leidt tot een periode van intensieve samenwerking. In de jaren daarna ontwikkelt Helen Parkhurst haar eigen visie op onderwijs. Dalton onderwijs is geen systeem en geen methode. Het is een concept. Een Daltonschool onderschrijft de kernwaarden van het Dalton onderwijs, maar kijkt vervolgens vooral naar wat de leerling of de leerlingen nodig hebben om tot een optimale ontwikkeling te komen.

Veel aandacht voor de kernvakken

De dag op onze school begint met bezinning. Wij vertellen een verhaal uit de Bijbel. Samen praten wij met de leerlingen over het thema. Wij zingen liedjes. En zijn bidden samen.

Daarna is er veel aandacht voor de kernvakken lezen, rekenen en taal. Deze vakken  zijn de 'tools' om tot verdere ontwikkeling te komen. PC Daltonschool hecht veel belang bij het onderwijzen van deze basisvaardigheden. Zonder een goede beheersing van deze basisvakken is verdere ontwikkeling niet mogelijk. In de ochtenduren staat het onderwijs daarom in het teken van het onderwijs in deze kernvakken. In de middag kunnen kinderen het geleerde toepassen tijdens bijvoorbeeld de zaakvaklessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs.

Naast veel aandacht voor de kernvakken is er ook veel aandacht voor de sociaal emotionele vorming van uw kind en voor creativiteit.

Cultuur

PC Daltonschool hecht veel waarde aan kunst en cultuur onderwijs. Leerkrachten bieden op basis van hun eigen talenten en kwaliteiten activiteiten aan op het gebied van muziek, drama, kunst en cultuur. Tijdens deze creamiddagen worden wij ondersteund door veel ouders en opa's en oma's die het leuk vinden om onze leerlingen te helpen.

Ieder kwartaal treden groepen op tijdens onze vieringen. Er wordt gedanst, gezongen, toneel gespeeld en vooral veel geapplaudisseerd voor al onze jonge artiesten. En natuurlijk mogen ouders, verzorgers, opa's en oma's komen kijken.

PC Daltonschool werkt samen met Markant en biedt alle leerlingen een kunst en cultuur menu aan met diverse activiteiten zoals het bezoeken van een voorstelling, het samenstellen van een tentoonstelling, het presenteren van eigen kunstwerken.

Eén van de creatieve hoogtepunten van het schooljaar is de spectaculaire afsluiting van de Kinderboekenweek met een inloopavond, waarbij alle leerlingen werk presenteren.

De aankomende 4 jaar gaan wij aan de slag in het kader van het CMK project. CMK staat voor 'Cultuur Met Kwaliteit'. In het kader van dit project gaan de leerkrachten zich scholen in het vak muziek, wordt er een nieuwe, moderne muziekmethode geïntroduceerd, worden er muziekinstrumenten aangeschaft, etc. Kortom: Ichthus gaat zingen en swingen.

Bewegingsonderwijs en gezonde voeding

Bewegen is gezond. De kleuters kunnen heerlijk buitenspelen. Op het gras, in de zandbak, op ons verkeersplein. Er is veel groen en ruimte voor iedereen. Ook hebben onze kleuters een eigen speellokaal waar gerichte gymactiviteiten worden aangeboden.

Vanaf groep 3 gymmen de kinderen in de gymzaal aan de Aristotelesstraat. Een tweede gymles wordt op het terrein van onze school gehouden.

Er is aandacht voor gezonde voeding op onze school o.a. tijdens de wekelijkse gruitdag. Op woensdag nemen alle kinderen een stukje groente of wat fruit mee naar school. En op onze school hebben de kinderen een eigen koelkast om een meegebracht zuiveldrankje lekker kunnen koelen.

Wij zijn een gecertificeerde Daltonschool

PC Daltonschool Ichthus is sinds 2015 een door de Nederlandse Dalton Vereniging een gecertificeerde Daltonschool. Meer informatie over de Nederlandse Dalton Vereniging kunt u vinden op hun website. 

Direct naar de site