Onderwijsvormen

De manier waarop scholen onderwijs verzorgen, kan nogal uiteenlopen. We zijn bekend met het klassikaal onderwijs maar dit is niet meer de standaard.  Elke school houdt rekening met de verschillen tussen kinderen en richt zijn onderwijs zo in dat er meer aandacht is voor het individu. Sommige scholen werken met uitgesproken pedagogische concepten: Vraag daar naar tijdens uw bezoek bij een school! 

Dalton als onderwijsvorm bij het Ichthus

De grondlegger van het Daltononderwijs is Helen Parkhurst. Parkhurst gaf les op een eenmansschool in het Amerikaanse plaatsje Dalton. In haar klas zaten leerlingen van verschillende leeftijden maar ook van verschillende niveaus. Ze schafte het klassikaal lesgeven af en liet de leerlingen meer zelfstandig werken, maar ook elkaar helpen. Kenmerken van het daltononderwijs zijn: vrijheid in gebondenheid (leerlingen kiezen zelf wanneer ze welke opdracht doen), zelfstandigheid (als opdrachten niet af zijn, is dat hun eigen verantwoordelijkheid) en samenwerken. Helen Parkhust volgde een opleiding bij Maria Montessori, daarom zijn invloeden van het montessorionderwijs terug te vinden in het daltononderwijs.
Meer over Daltononderwijs

Meer over PCBO

Wat mag u van PCBO scholen verwachten?

Lees meer