Oudercommunicatie

Als ouders actief bij de school betrokken zijn, heeft dit een positieve invloed op de prestaties van hun kind(eren). Kinderen hebben dus baat bij onderwijsondersteunend gedrag van ouders en een goede relatie tussen ouders en school.

Wat mogen ouders van PCBO Ichthus verwachten?

Een open en duidelijke communicatie naar ouders vinden wij erg belangrijk. Wij bieden op onze school veel mogelijkheden om ouders kennis te laten nemen van hoe het op school gaat met hun kind of om met de leerkracht in gesprek te gaan. Op groepsniveau is de leerkracht het eerste aanspreekpunt van ouders als het gaat om zaken betreffende het eigen kind. Mocht het om informatie gaan die op schoolniveau van belang is, dan is de unitleider/bouwcoördinator het volgende aanspreekpunt. Mocht een ouder zich op groepsniveau of op schoolniveau niet voldoende gehoord vinden, dan kan een ouder ook in gesprek met de directeur. Ook worden wij graag op de hoogte gebracht door ouders over informatie die van belang kan zijn voor het functioneren van hun eigen kind op school. De informatie die ouders willen delen en/of de vragen die ouders hebben, bepalen de gesprekspartner(s).

Wij gaan veel en vaak formeel en informeel met u in gesprek. Wij communiceren met u via ons oudercommunicatieplatform Parro, daarop kunt u onze nieuwsbrieven lezen. U krijgt van ons een jaarkalender.

Meer weten over PCBO?

Als ouder bij de Ichthus

Ouders zijn op vele manieren betrokken bij onze school.
Als ouder neemt u deel aan onze 'Social Community'.

Lees meer over ouderbetrokkenheid